Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara Ally Gugu akizungumza na waandishi wa habari leo Februari 1,2023 Jijini Dar es Salaam kuelekea katika Mkutano Mkutano wa majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi utakaofanyika kesho Februari 2, 2023 katika Ukumbi wa Kimataifa wa Julius Nyerere (Julius Nyerere International Conference Centre – JNICC) Jijini Dar es Salaam . Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara Ally Gugu akiwa pamoja na wadau wa Uwekezaji,Viwanda na Biashara akizungumza na waandishi wa habari leo Februari 1,2023 Jijini Dar es Salaam kuelekea katika Mkutano Mkutano wa majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi utakaofanyika kesho Februari 2, 2023 katika Ukumbi wa Kimataifa wa Julius Nyerere (Julius Nyerere International Conference Centre – JNICC) Jijini Dar es Salaam . Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara Ally Gugu akizungumza na waandishi wa habari leo Februari 1,2023 Jijini Dar es Salaam kuelekea katika Mkutano Mkutano wa majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi utakaofanyika kesho Februari 2, 2023 katika Ukumbi wa Kimataifa wa Julius Nyerere (Julius Nyerere International Conference Centre – JNICC) Jijini Dar es Salaam . Katibu Mtendaji wa Baraza la Taifa la Biashara Dr. Godwill Wanga akizungumza na waandishi wa habari leo Februari 1,2023 Jijini Dar es Salaam kuelekea katika Mkutano Mkutano wa majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi utakaofanyika kesho Februari 2, 2023 katika Ukumbi wa Kimataifa wa Julius Nyerere (Julius Nyerere International Conference Centre – JNICC) Jijini Dar es Salaam . Mkurugenzi wa Bodi ya TPSF Octavian Mshilu akizungumza na waandishi wa habari leo Februari 1,2023 Jijini Dar es Salaam kuelekea katika Mkutano Mkutano wa majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi utakaofanyika kesho Februari 2, 2023 katika Ukumbi wa Kimataifa wa Julius Nyerere (Julius Nyerere International Conference Centre – JNICC) Jijini Dar es Salaam .

****************************

Na Mwandishi Wetu,

KATIKA kuhakikisha lengo la kukua kwa uchumi na kufikia lengo la asilimia 8 nchini Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara kwa kushirikiana na Baraza la Taifa la Biashara (TNBC) na Wadau katika Sekta ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara wameandaa Mkutano wa majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi utakaofanyika kesho Februari 2, 2023 katika Ukumbi wa Kimataifa wa Julius Nyerere (Julius Nyerere International Conference Centre – JNICC) Jijini Dar es Salaam huku Mgeni Rasmi na Mzungumzaji Mkuu akitarajiwa kuwa Waziri wa Uwekezaji, Viwanda na Biashara Dkt.Ashatu Kijaji (Mb.)

Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara Ally Gugu amesema mkutano huo unalenga kufanya majadiliano ya namna ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini kwa lengo la kukuza uchumi na kuchochea maendeleo ya Taifa.

" Tumekuwa tukifanya mikutano na mijadala mbalimbali ambayo inaakisi dhamira ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, katika kukuza na kuimarisha majadiliano na ushirikiano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi." Amesema.

Pia amesema, Ili kuendelea kukuza biashara na uwekezaji nchini, Serikali inaendelea na jitihada za kuimarisha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kuendelea na utekelezaji wa Mpango wa Kuimarisha Mazingira ya Biashara nchini (MKUMBI) na kuboresha upatikanaji wa miundombinu na huduma wezeshi kama vile gesi asilia, ujenzi wa reli, barabara, viwanja vya ndege, bandari, umeme, maji na ardhi kwa wawekezaji.

Aidha ameeleza kuwa, mkutano wa Majadiliano kati ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi wa mwaka 2023 umebeba Kauli mbiu ya “Uboreshaji wa Mazingira ya Biashara na Uwekezaji kwa Maendeleo ya Uchumi wa Tanzania”. na kueleza kuwa kauli mbiu hiyo inalenga kuongeza kasi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuifanya sekta binafsi kuwa injini ya uchumi wa nchi.

Kwa upande wake Katibu Mtendaji wa Baraza la Taifa la Biashara Dr. Godwill Wanga amesema, suala la uboreshaji wa Biashara na mazingira ya Uwekezaji ni muhimu hasa katika ukuaji wa uchumi kwa mtu mmoja mmoja na Taifa kwa ujumla.

" Uchumi wa Taifa umekuwa hadi kufikia asilimia 5.2 huku lengo likiwa ni kufikia asilimia 8 na hapa uboreshaji ni muhimu katika kufikia lengo. Sheria, kanuni, Sera na taratibu zinazohusu biashara zitajadiliwa na maboresho zaidi kufanyika ili kukuza uchumi wa Nchi." Ameeleza.

Vilevile Mkurugenzi wa Bodi ya TPSF Octavian Mshilu amesema Serikali inafanya kazi kubwa hususani ya kuweka mazingira wezeshi ya uwekezaji na biashara na TPSF inaendelea kushirikiana kwa ukaribu na Serikali ili kukuza uchumi wa watanzania na Nchi kwa ujumla.

Aidha amewataka watanzania, wafanyabiashara na wawekezaji waliopo ndani na nje ya nchi kufuatilia mkutano huo na kushirikisha fursa lukuki za uwekezaji zinazopatikana nchini.

Mkutano huo utawakutanisha na washiriki zaidi ya 500 ukijumuisha Viongozi mbalimbali wa Serikali wakiwemo Viongozi Wakuu kutoka Serikali ya Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Mawaziri wa Kisekta, Makatibu Wakuu wa Wizara za kisekta, Wenyeviti wa Kongani mbalimbali, wamiliki wa kampuni, wamiliki wa viwanda, Vyama vya Sekta Binafsi, Jumuiya za Wafanyabiashara, wawekezaji, wafanyabiashara wadogo na wa kati, Wakuu wa Taasisi za Serikali, watafiti wabobezi, watunga sera, washirika wa maendeleo na Asasi za Kiraia (AZAKI).

***************************

Na Zawadi Msalla- PPRA

Kuna msemo usemao mipango siyo matumizi, na sababu kubwa ya watu kusema maneno hayo ni kutokana na vihatarishi vinavyoweza kujitokeza katikati ya mpango ulio uweka hivyo kupelekea mpango huo kutokutimia au kuchelewa kutimia.

Vihatarishi katika michakato ya ununuzi ni moja ya kikwazo kikubwa katika kufikia azma ya kupata huduma bora katika ununuzi. Vihatarishi vinavyojitokeza katika michakato ya ununuzi hupelekea Malengo ya taasisi nunuzi kuharibika au kuchelewa.

Moja ya kihatarishi kikubwa katika mchakato mzima wa ununuzi wa Umma ni matendo ya wazabuni kujitoa kwenye mchakato wa zabuni na kutotekeleza mkataba wa ununuzi. Hali hii hupelekea taasisi nunuzi kutofikia malengo yake ya kupata bidhaa, huduma na kazi za ujenzi kwa wakati, kwa ubora na kwa gharama nafuu.

Katika kukabiliana na kihatarishi hicho miongozo mbalimbali imewekwa ikiwemo utaratibu wa kudai dhamana za zabuni na utekelezaji wa mikataba ambapo taasisi nunuzi huweka utaratibu wa kudai wazabuni kuwasilisha dhamana za zabuni na utekelezaji wa mikataba..

Dhamana ni kitu cha thamani au tamko linalotoa hakikisho kwa mpokea dhamana kwa ajili ya utatekelezaji wa wajibu fulani kwa mujibu wa makubaliano ili kuepusha kutokea kwa mambo yasiyotakiwa.

Mhandisi. Amini Mcharo ni mkurugenzi wa Idara ya kujenga uwezo na huduma za ushauri kutoka Mamlaka ya Kudhibiti Ununuzi wa Umma(PPRA) anasema Kudai dhamana ni moja ya njia inayotumiwa na taasisi nunuzi Ili kudhibiti hatari ya kutofikia malengo yao kutokana na matendo ya wazabuni.

“Taasisi nunuzi hudai dhamana kutoka kwa wazabuni ili kujihakikishia kuwa wazabuni hawatajitoa katika michakato ya zabuni kabla ya wakati unaoruhusiwa, watakubali marekebisho ya bei zao, watakubali tuzo za zabuni na kutekeleza mikataba ya ununuzi kwa uaminifu” Mhandisi Mcharo anaelezea.

Dhamana hudaiwa kwa wazabuni katika hatua ya mchakato wa zabuni na usimamizi wa mkataba; dhamana zinazodaiwa wakati wa mchakato wa zabuni huitwa dhamana za zabuni na zile zinazodaiwa wakati wa usimamizi wa mkataba huitwa dhamana za utekelezaji wa mkataba.

Akielezea lengo la kudai dhamana ya zabuni Mhandisi Mcharo anasema ni kuhakikisha kuwa mzabuni yoyote aliyeomba zabuni husika, hataondoa zabuni yake kabla ya tuzo ya zabuni kutolewa kwa mzabuni mshindi au kuisha muda wa uhai wa zabuni yake. Pia, atakubali marekebisho sahihi ya mahesabu ya bei yake kama yalivyofanywa na taasisi nunuzi na atakubali tuzo ya zabuni kama itatolewa kwake iwapo atakuwa ndiye mzabuni mshindi.

Dhamana za utekelezaji wa mkataba pia zimelenga kuhakikisha kuwa mzabuni mshindi atatekeleza wajibu wake wa kusambaza bidhaa, kutoa huduma au kufanya kazi za ujenzi kama ulivyoanishwa kwenye mkataba wa ununuzi.

Iwapo mzabuni hatotekeleza mambo ambayo alitoa hakikisho la kuyafanya kwa mujibu wa dhamana aliyoitoa basi huchukuliwa hatua ikiwemo kufungiwa kushiriki michakato ya zabuni ya taasisi zote nchini au kutaifishwa kwa dhamana iliyowasilishwa.

Pia, akielezea kuhusu aina za dhamana zinazoruhusiwa kwa mujibu wa Sheria ya Ununuzi wa Umma mtaalamu wa ununuzi kutoka PPRA Bw. Frank Yesaya anasema dhamana hizo zimegawanyika katika makundi makubwa mawili, moja ni dhamana ambazo zipo katika mfumo wa kifedha na mbili dhamana ambazo zipo katika mfumo wa tamko.

Bw. Yesaya anaeleza kuwa dhamana za mfumo wa kifedha ni pamoja na dhamana zinazotolewa na benki na mashirika ya bima; wakati dhamana za mfumo wa tamko zinahusisha mzabuni kujaza tamko sanifu lililopo kwenye nyaraka za zabuni husika ili kutoa hakikisho kwa taasisi nunuzi.

“Ni muhimu taasisi nunuzi kuthibitisha uhalali wa dhamana za mfumo wa kifedha zinazowasilishwa na wazabuni kutoka benki au mashirika ya bima yanayotoa dhamana husika” Alisema Bw. Yesaya.

Aidha, akielezea endapo mzabuni ataenda kinyume na dhamana aliyoiweka mtaalam huyo wa masuala ya Ununuzi Bw. Yesaya anaeleza kuwa iwapo mzabuni atakwenda kinyume na dhamana ya mfumo wa kifedha taasisi nunuzi wanayohaki ya kuitaifisha dhamana husika, na kueleza Zaidi kuwa endapo mzabuni akienda kinyume na dhamana ya mfumo wa tamko, taasisi nunuzi wanayohaki ya kuomba mzabuni afungiwe na PPRA ili asishiriki katika michakato ya taasisi nunuzi zingine kwa kipindi kisichopungua miezi sita na kisichozidi miaka miwili.

“Adhabu zinazotolewa kwa kukiuka masharti ya dhamana zimelenga kuhakikisha wazabuni wanakuwa makini katika utekelezaji wa zabuni zao”

Taasisi nunuzi wanaruhusiwa kuomba dhamana za mfumo wa kifedha iwapo thamani ya zabuni au mikataba ya ununuzi imefikia kiwango ambacho kinaruhusiwa kuomba dhamana za kifedha.

PPRA imetoa mwongozo wa dhamana unaotoa maelekezo kwa taasisi nunuzi kuhusu dhamana za zabuni na utekelezaji wa mikataba, kupitia mwongozo huo, imetambulishwa aina mpya ya dhamana ya utekelezaji wa mkataba ambayo ipo katika muundo wa tamko. Kwa kuanzia dhamana hii itadaiwa na taasisi nunuzi kwa mikataba ya ununuzi wa bidhaa, huduma na kazi za ujenzi isiyozidi fedha za kitanzania bilioni moja.

Wazabuni huingia gharama kupata dhamana za zabuni zilizo katika mfumo wa fedha, hivyo ni muhimu taasisi nunuzi kuomba dhamana hizo kwa zabuni ambazo zimefikia viwango vinavyoruhusiwa.

Taasisi nunuzi wanapoaihirisha michakato ya ununuzi huwaingiza wazabuni katika hasara ya kuendelea kukatwa marejesho ya dhamana za kifedha wakati michakato husika ilishafutwa.

Bila shaka wakati utafika dhamana za zabuni zilizo katika mfumo wa kifedha zitaweza kutolewa na benki na kuwasilishwa kwa taasisi nunuzi kupitia mifumo ya teknolojia ya habari na mawasiliano.

WATOTO milioni 1.7 duniani wanaishi na virusi vya Ukimwi na kati yao watoto 160,000 ni maambukizi mapya ya mwaka 2022.

Kutokana na hali hiyoMakamu wa Rais Dk Philip Mpango leo anatarajiwa kuzindua mkakati wa kidunia wa kutokomeza Ukimwi kwa watoto ifikapo mwkaa 230.

Aidha timu ya wataalamu wa nchi 12 za Jumuiya ya Afrika wamekutana kujadili mkakati huo wa pamoja ya kupunguza watu wanaoishi na virusi vya UKIMWI na kutokomeza maambukizi ya ugonjwa huo kwa watoto.

Hatua ya mkutano huo inatokana na mkutano wa kidunia katika mapambano ya UKIMWI, uliofanyika Agosti mwaka 2022 nchini Canada ambao kati ya maazimio yaliyofikiwa ni kuona haja timu ya wataalamu wa Afrika kukaa pamoja kuweka mkakati wa kumaliza maambukizi ya VVU kwa watoto.

Akizungumza leo Februari 1,2023 jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari Mkurugenzi Mtendaji wa UN AIDS Winnie Byanyima amesema kwamba ripoti iliyotokana mwaka 2022 inaonesha watoto 96000 wamefariki dunia kutokana na ugonjwa huo huku akifafanua nusu ya watu wanaoishi na virusi vya Ukimwi duniani kote ni watoto.

Aidha amesema kumekuwepo na jitihada ambazo zinaendelea kuchukuliwa katika kuwalinda watoto na maambukizi hasa wakati wa mama mjazito anapojofungua na wakati wa kunyonyesha na mkakati uliopo ifikapo mwaka 2030 maambukizi kwa watoto yawe yamekwisha.

"Wadau wa sekta ya afya kutoka nchi mbalimbali za Afrika wamekutana kwa lengo la kutafuta suluhu ya kuondoa maambukizi ya vizuri vya UKIMWI kwa watoto.Ili kuondoa maambukizi kwa watoto ifikapo 2030 tumekubaliana kuchukua hatua mbalimbali zenye lengo za kuondoa maambukizi.

 "Kuondoa maambuzi kwa watoto ni jambo linalowezekana kwani Sayansi ipo na madaktari wapo hivyo ni kuwepo kwa makubaliano , hivyo tumedhamiria kuondoa tatizo na ndio maana tumekutana nchini Tanzania kutafuta ufumbuzi wa tatizo hili."

Alipoulizwa ni jinsi gani ambavyo wameweka mkakati wa kumlinda mtoto wa kike(msichana) Byanyima amesema zipo hatua mbalimbali zinachukukuliwa kumlinda mtoto wa kike ikiwemo kutoa elimu ya kujitambua na kujilinda huku akitumia nafasi hiyo kueleza kwamba njia nzuri inayoweza kumuepusha msichana kwenye kupata maambukizi ni kumpeleka shuleni kwani tafiti zinaonesha inapunguza kwa asilimia 15.

Awali wakati wakizungumza kwenye majadiliano mbalimbali kwenye Ukumbi wa Mikutano wa Kimataifa wa Mwalimu Nyerere, Makamu wa Rais wa Zimbabwe Constantine Chiwenge amesema kwenye nchi yao watu milioni 1.1 wanaishi na virusi vya UKIMWI na wengi wao ni watoto.

Amesema wameendelea na hatua mbalimbali za kuhakikisha wanakabiliana kukomesha mamabukizi ya ugonjwa huo na sasa wamepunguza kwa asilimia 30 lakini akaeleza baada ya kuona hali hiyo kueleza waliamua kuweka mikakati madhubuti kupunguza maambukizi kwa kushirikisha wadau na wananchi kwa ujumla.

"Kutokana na changamoto iliyopo tuliamua kukaa na kuweka mkakati madhubuti kwa ajili ya kukabiliana na vizuri vya UKIMWI  na miongoni mwa mkakati tuliyochukua ni kumlinda mama mjazito wakati wa kujifungua pamoja na kutoa elimu kwa wasichana.Pia kuwahimiza wanaume na vijana ambao walikuwa nyuma kwenye mapambano ili nao washiriki kikamilifu."

Kwa upande wake  Mwakilishi wa vijana wanaoishi na virusi vya UKIMWI Pudensiana Mbwiliza amesema kuwa ili kukabiliana na maambukizi hayo ni vema vijana wa kiume wasiachwe nyuma kwani ndio wazazi wa kesho huku akitumia nafasi hiyo kusisitiza umuhimu wa kuendelea kuelimisha jamii kuhusu ugonjwa huo lakini pia kuondoa unyanyapaa wa kijinsia katika mapambano ya kukabiliana na ugonjwa huo.
 


Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolph Mkenda amesema Baraza la Mitihani la Tanzania (NECTA) limejiondoa jukumu la kusema shule ipi bora lakini takwimu za shule ipi bora zipo na kila mtu anaweza kuzipata.

Profesa Mkenda alkuwa akijibu muongozo wa Mbunge wa Bunda Vijijini Mwita Getere aliyetaka ufafanuzi kuhusu minong’ono iliopo mitaani kuhusiana na NECTA kushindwa kutaja viwango vya ufaulu kwa shule na wanafunzi waliofanya vizuri katika mitihani yao ya kidato cha nne iliyofanyika mwaka 2022.

Getere aliomba mwongozo kwa Mwenyekiti wa Bunge kwa kutumia kanuni ya 76 ya bunge na kutaka ufafanuzi kuhusu hatua hiyo ya Baraza la Mitihani la Tanzania kubadali utaratibu wake wa kutangaza matokeo kwa shule na wanafunzi bora.

Akijibu muongozo huo, Waziri Mkenda amesema kwa sasa watakua wakitumia mfumo wa kuangalia namna shule inavyoweza kuongeza elimu ya wanafunzi kutoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine na sio matokeo ya mwisho.

Profesa Mkenda amesema, pamoja na kuangalia viwango vya ufaulu lakini wataangalia pia mazingira ya kujifunzia ya mwanafunzi na shule ili kuona namna ambavyo hatua zimepigwa kuhakikisha mwanafunzi anafaulu licha ya mazingira ya kujifunzia kuwa magumu. 

Meneja wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA) Kanda ya Ziwa Mhandisi Francis Mihayo

Na Kadama Malunde 

Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA) Kanda ya Ziwa imevishukuru vituo vya utangazaji  (Runinga/Televisheni Redio na Mitandao ya Kijamii ‘Online Tv na Blogs’) kwa ushirikiano vinavyoutoa ikiwemo kuhamasisha wananchi kuhakiki namba za simu.


Akizungumza na Malunde 1 blog, Meneja wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA) Kanda ya Ziwa Mhandisi Francis Mihayo amesema vyombo vya habari vinaendelea kushirikiana vizuri na mamlaka hiyo Kampeni ya kuhakiki Namba za Simu.

Meneja huyo wa TCRA Kanda ya Ziwa amesema Kampeni ya kuhakiki Namba za Simu inamtaka kila mtumiaji wa huduma za Mawasiliano ya simu, anatakiwa kuhakiki namba yake iliyosajiliwa kwa namba ya Kitambulisho cha Taifa(NIDA).

Mhandisi Mihayo amesema Kwa mujibu wa Sheria ya Mawasiliano ya Kielectroniki na Posta (EPOCA) 2010, ni kosa kisheria kutumia laini ya simu ambayo haijahakikiwa hivyo kila mwananchi anatakiwa kuhakiki laini yake iliyosajiliwa kwa namba ya Kitambulisho cha Taifa (NIDA) ili kuepuka kufungiwa laini yake.


“Ili kuhakiki namba yako bonyeza/bofya *106#, chagua namba 5 kisha namba 1 kuhakiki namba kuu. Kama una namba zaidi ya moja, rudia tena zoezi hili kwa kubofya/kubonyeza *106#, chagua namba 5 kisha chagua namba 2 kuhakiki namba za ziada. Kupata maelezo zaidi ya kuhakiki namba yako/zako; tafadhali, tembelea duka au wakala wa Mtoa Huduma wako. Kumbuka Laini zote ambazo zitakuwa hazijahakikiwa baada ya Februari 13, 2023 saa 10 jioni zitafungwa”,amesema Mihayo.


“Ewe mtumiaji wa huduma za Mawasiliano ya simu, iwapo unapata changamoto kuhakiki namba yako ya simu kwa sababu ulisajili namba hiyo kwa Kitambulisho cha Taifa cha mtu mwingine, tembelea ofisi za Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa (NIDA), upate namba tambulishi yaani National Idenfitification Number (NIN) itakayokuwezesha kukamilisha usajili wako”,ameeleza.


 MASWALI NA MAJIBU MUHIMU

Zipi ni hatua za kufuatwa ili kuhakiki laini zangu za simu zilizosajiliwa kwa namba ya Kitambulisho cha Uraia?


JIBU: Ili kuhakiki namba zako zilizosajiliwa kwa namba ya Kitambulisho cha Uraia, fanya kama ifuatavyo: -


KWENYE SIMU YAKO:

Bofya *106#(kisha bonyeza kitufe cha kupiga simu kwa mtandao husika;

Menyu itajitokeza kwenye skrini ya kifaa chako cha mawasiliano ikiwa na vipengele vitano (5); 

KUMBUKA: Menyu hii inafanana kwa mitandao yote; 


Ikiwa una namba moja pekee kwa Mtandao husika, unashauriwa kuhakiki kama namba yako ya Kitambulisho cha Uraia ilitumika kusajili namba hiyo pekee, au namba nyingine usizozitambua;

 

Kutekeleza zoezi hili chagua kipengele cha Tatu (3) kwenye menyu inayoonekana kwenye skrini ya kifaa chako. Iwapo utabaini uwepo wa namba za simu usizozitambua fika kwenye duka la Mtoa Huduma wako, ili uzifute.

“Hakikisha unacho kitambulisho chako cha Uraia au NAMBA TAMBULISHI (NIN) ili kukamilisha zoezi hili”

Ikiwa unamiliki namba zaidi ya moja za Mtandao mmoja zilizosajiliwa kwa namba za kitambulisho chako cha Uraia, unapaswa kuzihakiki; 

Kutekeleza zoezi hili, chagua kipengele cha Tano (5) kwenye menyu iliyotokeza kwenye skrini ya kifaa chako. Kisha, bofya kipengele namba (1) ili kuchagua Namba Kuu. halafu, rudia kwa kubofya kipengele namba (2) kuhakiki namba za ziada. 


Ipi ni tarehe ya ukomo ya zoezi la Uhakiki wa Laini za Simu?


JIBU: 

Awali Serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano (TCRA) iliweka tarehe-ukomo ya zoezi hili kuwa Januari 31 mwaka huu. Kwa kuona Umuhimu wa kuhakikisha kila Mwananchi anaetumia huduma za Mawasiliano hakosi huduma hizo Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kupitia Waziri mwenye dhamana, Mheshimiwa Nape Moses Nnauye (Mb.) alitangaza wakati wa Mkutano wake na Waandishi wa Habari Dodoma mnamo tarehe 24 Januari 2023 kuongeza muda wa zoezi hili kutoka tarehe ya awali Januari 31 hadi Februari 13, 2023 saa 10:00 jioni.


Mara baada ya tarehe ukomo kupita laini za simu ambazo hazitakuwa zimehakikiwa kwa kufuata utaratibu uliobainishwa zitazuiliwa KUTOA na KUPOKEA huduma/zitafungwa. 


Zipi ni faida na hasara za kutohakiki laini zangu za simu?


JIBU: Faida za kuhakiki laini zako zilizosajiliwa kwa Kitambulisho cha Uraia ni nyingi, kama ifuatavyo: -


Uhakiki unakuhakikishia Usalama wako wewe kama mtumiaji wa huduma za Mawasiliano ya simu;

Ni utekelezaji wa matakwa ya Sheria ya Mawasiliano ya Kielektroniki na Posta (EPOCA) na Kanuni zake zinazoelekeza kwamba laini zote zisajiliwe kwa utaratibu bayana;


Zoezi hili litawezesha kuondoa kwenye ikolojia ya Mawasiliano simu-laghai zinazosababisha matukio ya uhalifu miongoni mwa watumiaji wengine wa huduma za Mawasiliano ya simu;

Uhakiki unakupa utambulisho thabiti (Digital identity). Unakuwezesha wewe Mwananchi kuwa mshiriki Madhubuti katika Ujenzi wa uchumi wa Taifa lako (Uchumi wa Kidijitali). 

Kuboresha Huduma. Taarifa za watumiaji zilizokamilika zinaiwezesha Serikali kupitia TCRA kuhakikisha upatikanaji wa huduma bora za Mawasiliano. 


Hasara za kutohakiki ni kama ifuatavyo:-

Utakosa huduma. Laini yako itafungwa.

Kuunganishwa kwenye jinai.


Vipi ikiwa nilimsajilia mtu mwingine Laini ya Simu? 


JIBU: 

Ikiwa ulimsajilia mtu mwingine laini ya simu, mtake akasajili laini yake kwa utambulisho wake mwenyewe, kwa kufuata utaratibu uliobainishwa; ikiwa ni pamoja na kupata namba ya kitambulisho cha uraia kutoka NIDA.


Wewe uliemsajilia unalazimika/ unapaswa kuwasiliana na mtoa Huduma ili afute usajili wa namba ya huyo uliemsajilia na kuhamisha usajili kwa kutumia utaratibu uliowekwa. 


Izingatiwe kwamba:     Kila mtumiaji wa Mawasiliano ya simu nchini, aliekidhi vigezo vya kuwa na kitambulisho wa uraia anapaswa kwa mujibu wa kanuni za usajili wa laini za simu, kusajili na kuhakiki laini zake kwa utambulisho wake husika.


Mnasema zoezi hili litapunguza Uhalifu, kivipi?


JIBU: 

Ni sahihi kwamba zoezi hili litapunguza matukio ya utapeli mtandaoni kwa kuwa, itakuwa rahisi sasa kumtambua kila mtumiaji wa huduma za Mawasiliano ya simu. Utambulisho halisi wa kila mtumiaji sasa utakuwa umetunzwa vema katika Kanzidata.

 

Kwa sasa baadhi ya watumiaji wa huduma za Mawasiliano ya simu wenye nia ya kutenda uovu kwenye Mtandao wamekuwa wakijificha kwenye kichaka cha usajili wa watu wengine kwa kutenda makosa ya kimtandao kwa kuwa usajili wa laini za simu wanazotumia si wa kwao; 


Hivyo, tukihakiki wote na kuondoa namba tusizozitambua na kuhakikisha wale tuliowasajilia wao pia wanasajili laini zao wao wenyewe tutafanikiwa kupunguza matukio ya utapeli mtandaoni kwani kila mtumiaji atatambuliwa kwa laini yake ya simu anayotumia.


Ilikuwaje watu wakawa na laini za simu zisizokuwa na utambulisho wao?

Baadhi ya mawakala wa watoa huduma hawakuwa waaminifu, walikuwa wakiwasajilisha wenye vitambulisho zaidi mara moja na kutengeneza laini za simu za ziada, tofauti na ile ya muhusika kisha kuziuza laini hizo, ambazo wenye nia mbaya wamekuwa wakizitumia kutenda makosa ya kimtandao; 


Mawakala hawa wasio waaminifu TCRA tuliwadhibiti kwa kushirikiana na Watoa Huduma, na tukatoa maelekezo kwa Watoa Huduma kuhakikisha mawakala wao wanazingatia sheria na taratibu zilizopo wanaposajili laini za watumiaji wapya au wale wanaohitaji kuongeza laini za simu;


Nikufahamishe kwamba tumeendelea kuzifutia huduma laini hizi za simu zinazotenda makosa mtandaoni ambapo hadi Novemba mwaka jana 2022 tulifungia laini zaidi ya 52,000 zikiwemo zilizokuwa zikijihusisha na utapeli. 


Baada ya tarehe ya mwisho kupita 13/02/2023 ndiyo itakuwa basi tena?

JIBU:  Zoezi hili ni endelevu. Hata hivyo kwa wale wenye laini zinazotumika sasa, ikiwa hawatakuwa wametekeleza takwa la uhakiki tutaziondolea huduma itakapofika tarehe ya ukomo, ili kuhakikisha kila mtumiaji wa huduma za Mawasiliano, anatambuliwa na kumbukumbu yake inatunzwa kwenye Kanzidata, hii itawezesha Serikali yetu kuwa na takwimu sahihi na kamili za watumiaji halisi wa huduma za Mawasiliano ya simu, intaneti na huduma za kifedha mtandaoni. 


Ikiwa nitabaini uwepo wa namba za simu nisizozitambua baada ya kutekeleza zoezi la Uhakiki, nifanyeje?

JIBU:   Fika kwenye duka la Mtoa Huduma wako, kisha toa Taarifa ya namba hizo ili ziweze kufutwa kwa kuzingatia utaratibu wa bayometria na kuwasilisha namba za Kitambulisho chako cha uraia. 


Je, mnafikiria kuongeza Muda zaidi?

Tayari muda umeongezwa kutoka tarehe-ukomo ya wali ambayo ilikuwa Januari 31, 2023 na sasa zoezi la uhakiki wa laini za simu zinazotumika limeongezewa muda hadi Februari 13, 2023.


Zoezi hili la kuhamasisha uhakiki wa laini za simu zinazotumika lilianza Desemba 2021.


Mnataka kufunga hilo zoezi mbona wananchi hatujapata Taarifa za kutosha?

Kampeni hii ya Elimu tunaiendesha kwa ushirikiano na watoa huduma wote wa huduma za Mawasiliano ya simu. Kwa upande wao wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii, pia wamekuwa wakituma ujumbe wa moja kwa moja kwa watumiaji wote wa Mawasiliano ya simu wakiwakumbusha kila mtumiaji wa huduma za Mawasiliano ya simu kuhakiki laini zao za simu. Hivyo, TCRA tunaamini kila mtumiaji wa Mawasiliano ya simu amepokea Taarifa hizi za uhakiki kupitia ujumbe mfupi uliotumwa na watoa huduma, au kupitia kurasa za mitandao ya kijamii ya TCRA, watoa huduma na Wizara ya sekta. 


Zoezi linaendaje hadi sasa?

  Zoezi linaendelea kwa mafanikio makubwa. Hadi sasa zaidi ya asilimia 90 ya laini za simu zinazotumika nchini zimehakikiwa. Hivyo hima! mtumiaji wa huduma za Mawasiliano wewe ambae bado hujakamilisha uhakiki wa laini zao za simu, tekeleza zoezi hilo sasa kwa kubofya *106# kisha fuata maelekezo.


 Muhimu kukumbuka ni kwamba itakapofika tarehe 13 Februari 2023 kama laini yako haijahakikiwa itazuiliwa kutoa na kupokea huduma. Hakiki sasa!

 

Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akimsikiliza Naibu Waziri wa Ardhi Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Ridhiwani Kikwete, Bungeni jijini Dodoma

Waziri Mkuu Kassim Majaliwa akizungumza na Mbunge wa Jimbo la Sumve,  Kasalali Mageni , Bungeni jijini Dodoma. 

Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu Sera Uratibu na Bunge, George Simbachawene akizungumza na Waziri wa Viwanda na Biashara Ashatu Kijaji , Bungeni jijini Dodoma. Februari 1 2023.

 

Katibu Mkuu ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa Tamisemi Profesa Riziki Shemdoe ameziagiza Halmashauri zote nchini zianze kufanya miradi ya uwekezaji ili kuziwezesha Halmashauri hizo kuongeza mapato na kuondokana na utegemezi mkubwa wa bajeti ya serikali kuu ili kuendesha shuguli zake.

Profesa Shemdoe alitoa agizo hilo mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo ya siku kumi kwa maafisa mipango kutoka katika Halmashauri kumi na tatu (13) ili kuwajengea uwezo wa kuandika miradi mikubwa na inayokopesheka na ambayo pia itaweza kusaidia kuongeza uwezo wa Halmashauri husika kukusanya mapato ya kutosha kwa ajili ya maendeleo.

Aidha Profesa Shemdoe amesema uanzishwaji wa miradi hiyo mikubwa inalenga kuongeza wigo wa ajira kwa watanzania na hivyo kupunguza malalamiko dhidi ya Serikali juu ya ukosefu wa ajira kwa vijana licha ya kuwa Halmashauri zitakuwa zimeongeza pia ukusanyaji wa mapato pamoja sambamba na kutoa gawio kwa serikali kuu.

“Kwa sasa Halmashauri zinazokusanya zaidi ya bilioni 10 ni chache sana ukilinganisha na idadi ya halmashauri tulizonanzo nchini laakini kikubwa ni kwamba kama tutatengeneza miradi ambayo tunaweza hata kuipangisha kasha fedha zote zikalipwa kwenye halamashari itakuwa na manufaa makubwa sana”alisema Profesa Shemdoe.

Kwa upande wake Makamo Mkurugenzi Chuo cha Mipango Kanda ya Ziwa Profesa Jvenal Nkwazoki alisema kuwa  ipo haja ya kupeleka mafunzo hao kwa watoa maamuzi ili kuweka uelewa wa pamoja katika kupanga na kuamua miradi yenye manufaa kwa halmashauri husika.

Naye muwezeshaji wa mafunzo hayo ambaye pia ni Mkurugenzi wa Halmashauri ya Manispaa ya Songea Dokta  Frederick Sagamiko alisema kuwa faida zaidi zitakazo patikana kwenye mfumo ni  halmashau kuanzisha miradi ya uwekezaji ni kwamba miradi hiyo itasimamiwa na wataalamu na kuongeza ajira kwa maafisa masoko ambao hata hivyo kwa sasa hakuna halmashauri iliyoajiri afisa masoko.

Dokta Bonimass Mbasa mhadhiri mwandamizi chuo cha mipango ya maendeleo vijijini alisema kuwa mafunzo hayo yatapelekwa kwenye halmashauri zonte nchini na kwa maafisa mipango nchi nzima pamoja na wakurugenzi wote wa ahalamashauri ili kuwajengea uwezo wa namna bora ya uanzishaji wa kampuni ili waweze kukopa na kupata fedha za uendeshaji wa kampuni hizo.Naibu Waziri wa Maliasili na Utalii, Mhe. Mary Masanja (Mb) amesema Serikali kupitia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS) haijazuia vibali vya kukamilisha miradi ya kimkakati ya kupeleka umeme vijijini kwa kupitisha nguzo za umeme katika Hifadhi za Misitu nchini.

Ameyasema hayo leo Bungeni jijini Dodoma alipokuwa akijibu swali la Mbunge wa Iringa Mjini, Mhe. Jesca Msambatavangu aliyetaka kujua mikakati ya Serikali ya kutochelewesha vibali vya kuruhusu umeme kupita kwenye hifadhi za misitu ili kuwahisha usambazaji wa umeme vijijini.

“Sheria ya Misitu Sura ya 323 haijazuia upitishaji wa nguzo za umeme katika Hifadhi za Misitu hapa nchini” amesisitiza Mhe. Masanja.

Amefafanua kuwa Kifungu cha 26 cha Sheria ya Misitu Na. 14 ya mwaka 2002, kimeweka utaratibu kwa taasisi/mtu anayetaka kufanya shughuli mbalimbali ndani ya Hifadhi ya Msitu na utaratibu huo unamtaka mtu huyo au taasisi kuwa na kibali kutoka kwa Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania (TFS) kinachomruhusu kufanya shughuli husika.

Aidha, ameeleza kuwa Serikali kupitia TFS kwa nyakati tofauti imekuwa ikizishirikisha Wizara za kisekta kukamilisha miradi ya kimkakati ya kupeleka umeme vijijini bila kuchelewa.

Katika hatua nyingine, akijibu swali Mbunge wa Mlimba, Mhe. Godwin Kunambi kuhusu utatuzi wa mgogoro kati ya wananchi na vijiji vya Utengule, Iduindembo, Upinde na Tanganyika na Kampuni ya Uwindaji ya Kilombero North’s Limited katika Jimbo la Mlimba amesema Serikali kupitia Kamati ya Mawaziri nane imeshalitembelea eneo lenye mgogoro kwa lengo la kufanya tathmini na kubaini maeneo halisi yanayostahili kuhifadhiwa kwa maslahi mapana ya Taifa na maeneo mengine wataachiwa wananchi ili waendelee kufanya shughuli zao ikiwemo kilimo, makazi na ufugaji.
Na John Walter-Manyara

Serikali imesema hadi kufika mwaka 2025 huduma ya maji safi na salama katika mkoa wa Manyara inatarajiwa kuwafikia wananchi kwa asilimia 85.

Hayo yamesema na mkuu wa mkoa wa Manyara Charles Makongoro Nyerere wakati akishuhudia utiaji saini wa mikataba ya miradi ya maji katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Manyara kati ya Wakala wa maji safi na usafi wa mazingira (RUWASA) na wazabuni waliopata tenda ya kutekeleza miradi hiyo ya maji uliofanyika katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Manyara.

Makongoro amesema mpango wa kuhakikisha changamoto ya maji unatatuliwa Mkoa wa Manyara ni mpango wa serikali hadi kufikia mwaka 2025 hivyo amewaasa wazabuni pamoja na makampuni ya usambazaji waliosaini m ikataba ya kutekeleza miradi mbalimbali ya maji mkoani manyara kufanya bidii ili ikamilike kwa wakati.

Aidha kutokana na changamoto ya ununuzi wa mabomba  ya miradi ya mwaka 2022 Makongoro amesema zoezi hilo litafanywa na RUWASA na kazi ya wakandarasi itakuwa ni kutekeleza ujenzi wa miradi hiyo ili kuepusha usumbufu na changamoto zisizokuwa za lazima.

Miradi inayotarajiwa kutekelezwa na wakandarasi waliosaini mikataba ni miradi 28 ambapo miradi 7 ni mipya, miradi 8 ya kuongeza mitandao, visima 26 na usanifu wa miradi 53 kwa ujumla utekelezaji wa miradi hiyo utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 15 na milioni 406 ambazo tayari zimetolewa na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania.

Kulingana na mikataba miradi hiyo inatarajiwa kukamilika mwezi desemba mwaka 2023 na itapunguza changamoto ya maji kutoka vijiji 91 hadi kufikia vijiji 51 na kukamilisha jumla idadi ya vijiji 40 vitakavyonufaika na miradi ya maji kwa mwaka huu ndani ya mkoa wa Manyara.

Baadhi ya vijiji hivyo ni Madunga, Utwari, Enoth, Lusinyai, Kiperesa, Esuguta, Aicho, Titiwi, Naberera, Losokonoi, Lobeno, Orkesmet, Luremo, Komolo, Olembere, Mogitu Gehandu..

Akizungumza kwenye hafla ya kusaini mikataba ya miradi hiyo, Meneja wa RUWASA mkoa wa Manyara Mhandisi Walter Kirita amesema kwa sasa wanahudumia asilimia 80 ya wakazi wa mkoa wa manyara hasa waliopo vijijini na huduma ya maji imefikia asilimia 64.3 sawa na ongezeko la asilimia 3.3 kutoka asilimia 61 mwezi juni mwaka 2022.

Akizungumzia Takwimu za utoaji wa huduma ya maji Mkoa wa Manyara,  Kirita amesema wilaya ya Hanang ni asilimia 64, Babati asilimia 76, Kiteto asilimia 60.9, Mbulu asilimia 65.2 na Simanjiro ni asilimia 51.6.

Akizungumza kwa niaba ya wakuu wa wilaya, mkuu wa wilaya ya Babati Lazaro Twange amesema watasimamia miradi hiyo ikamilike kama ilivyopangwa na kumpongeza Raisi Samia kwa kuendelea kutekeleza miradi mbalimbali inayogusa wananchi wote kama miradi ya maji pia amewasisitiza viongozi wengine wote watoe ushirikiano kwa wakandarasi ili kuwasaidia panapotokea changamoto.

Nao wakandarasi na wazabuni wamesema wapo tayari kufanya kazi kwa bidii kama mikataba inavyoeleza kuhakikisha miradi hiyo inakamilika kwa wakati ili wananchi waweze kupata huduma ya maji safi na salama.