Katika wilaya ya Monduli, mkoani Arusha, wananchi wanakabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa maji. Hali hiyo inatokana na ukame uliowakumba ambao umesababisha kukauka kwa vyanzo vya maji ambavyo ni muhimu kwa maisha ya watu na mifugo. Wananchi wanapitia adha ya kusaka maji kwa umbali mrefu usiku na mchana, huku wakikabiliana na hatari za wanyama wakali.

 

Mabadiliko ya tabia nchi ni chanzo kikubwa cha tatizo hili. Mabadiliko haya ni matokeo ya mchakato wa muda mrefu wa ongezeko la joto duniani ambao unasababishwa na shughuli za kibinadamu, kama vile uzalishaji wa gesi chafu kutokana na shughuli za viwanda, kilimo, usafiri na matumizi ya nishati. Mabadiliko haya yanasababisha mabadiliko ya hali ya hewa duniani, kama vile ongezeko la joto, kuongezeka kwa viwango vya bahari, kuongezeka kwa matukio ya hali ya hewa kali, kama vile ukame, mafuriko, na vimbunga.

 

Jamii ya kifugaji inategemea sana mazingira kwa ajili ya mifugo yao na upatikanaji wa maji. Mabadiliko ya tabia nchi wilayani Longido, yamesababisha kukauka kwa vyanzo vya maji na ukosefu wa malisho kwa ajili ya mifugo, ambayo inapelekea upotevu wa mifugo na athari nyingine za kijamii na kiuchumi.

 

Kwa mfano, Bi. Juliana Laizaer, ambaye ni mama wa watoto sita na mkazi wa Kijiji cha Naalarami, ameelezea jinsi mabadiliko ya tabia nchi yameathiri upatikanaji wa maji katika eneo lake. Yeye na wananchi wengine wa kijiji wanapaswa kutembea umbali mrefu kutafuta maji, hata usiku na kudai kuwa ni hatari kwa usalama wao na wa watoto wao. Kuna haja ya serikali kuchukua hatua za haraka kwa kuwachimbia mabwawa ya kuhifadhi maji katika kila kijiji.

 

Kijiji cha Naalarami kina idadi kubwa ya watu wanaotegemea maji kutoka kwenye mabwawa ambayo yamekauka kutokana na mmomonyoko wa udongo na mabadiliko ya tabia nchi. Wananchi wa eneo hilo wanakabiliwa na taabu kubwa ya kusaka maji, hali inayowapelekea kutumia muda mwingi na gharama nyingi kutafuta huduma hii muhimu. Kwa mfano, Issack Lengima, mkazi wa kijiji hicho, ameeleza kuwa mabwawa yote ya maji yamekauka, na sasa wanapaswa kutumia bwawa moja ambalo linatumiwa na idadi kubwa ya watu, hali inayozidisha hatari ya kukauka kwake na kuhatarisha upatikanaji wa maji.

 

Hali hii imeathiri pia afya na ustawi wa jamii ya eneo hilo. Wananchi wanakabiliwa na hofu ya magonjwa ya mlipuko na upungufu wa chakula kutokana na upungufu wa maji na mazingira yaliyoharibiwa.

 

Viongozi wa serikali za vijiji na wanasiasa wameeleza kuwa mabadiliko ya tabia ya nchi ni tatizo kubwa katika eneo hilo. Wanakubaliana kuwa kukosekana kwa mvua ya kutosha, mabadiliko ya misimu, na utumiaji holela wa ardhi katika nyanja za malisho ni sababu za msingi za tatizo hili.

 

Katika kukabiliana na tatizo hili, viongozi wamependekeza njia mbalimbali za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano, Mbunge wa Jimbo na Mkuu wa wilaya hiyo wamesema kuwa njia pekee ya kukabiliana na tatizo hili ni kwa kupanda miti, kuzingatia utunzaji wa mazingira, na kupunguza idadi ya mifugo ili kuweza kumudu gharama za malisho.

 

Kwa upande mwingine Kuna hatua kadhaa ambazo wafugaji wanaweza kuchukua kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi:

 

Moja ni Kuendeleza mbinu za ufugaji endelevu: Wafugaji wanaweza kubadili mbinu zao za ufugaji kwa kuzingatia mifumo ya ufugaji bora, kama vile ufugaji wa mifugo kwa njia ya malisho ya asili na mifugo mingineyo pamoja, na kutumia mbinu za kudhibiti uharibifu wa mazingira kama vile mzunguko wa malisho na kilimo cha kudumu.

 

Mbili ni Kuwekeza katika mifumo ya umwagiliaji: Wafugaji wanaweza kuwekeza katika mifumo ya umwagiliaji ili kuongeza upatikanaji wa maji kwa ajili ya mifugo yao na kupunguza athari za ukame.

 

Tatu ni Kupunguza utegemezi wa mifugo: Wafugaji wanaweza kupunguza utegemezi wao kwa mifugo kwa kukuza kilimo cha mazao, uvuvi, na shughuli nyingine za kiuchumi.

  

Nne ni Kujenga uwezo wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi: Wafugaji wanaweza kujenga uwezo wao wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuunda vikundi vya kijamii na kushirikiana katika miradi ya kukabiliana na athari hizo.

 

Mbinu hizi zinaweza kusaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha upatikanaji wa maji kwa wananchi. Ni muhimu kwa serikali na jamii kwa ujumla kuchukua hatua za haraka za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha usalama wa maji na chakula, na kuboresha maisha ya jamii ya eneo hilo.

 

Kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi yanayoendelea kushuhudiwa duniani kote, ni muhimu kwa jamii na serikali kote duniani kuchukua hatua za haraka za kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hii inahitaji ushirikiano kati ya serikali, mashirika ya kijamii, na wananchi, na kuchukua hatua za haraka za kupanda miti, kuhifadhi mazingira, na kusimamia matumizi sahihi ya ardhi kwa ajili ya maendeleo ya jamii na uendelevu wa mazingira.Share To:

Post A Comment: